Home > Ventilation

Waarom ventileren?

Vocht

vocht

Voldoende ventileren is noodzakelijk voor onze gezondheid maar ook voor onze woning en ons eigen comfort. Het vocht kan afkomstig zijn van regendoorslag, uit de grond of via ons dagdagelijks leven in huis. Zelf produceren we tussen de 10 à 15 liter vocht per dag (gemiddeld gezin van vier personen) en dit door te koken, te ademen, te wassen, te zweten, … . Het vermijden van teveel vocht in de woning kunnen we realiseren via een degelijke ventilatie.

Schimmels

schimmels

Vocht dat niet wordt afgevoerd zal neerslaan/condenseren op de koudste oppervlakken van de bouwschil (koudebruggen). In oudere woningen waren dit veelal de ramen, maar door de evolutie in de dubbele beglazing krijgen we steeds meer te kampen met condens- en vochtproblemen op de muren, waar schimmels het rechtstreekse gevolg van kunnen zijn.

Schadelijke stoffen

Schadelijke bouwstoffen, formaldehyde uit meubels, radon en dergelijke zijn slechts enkele schadelijke stoffen die geminimaliseerd kunnen worden door een goede ventilatie.

Geuren

neus co2

Naast vocht produceren we bij het ademen ook nog CO2 wat bij hogere concentraties kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn, … . Ook bij het koken, wassen, plassen,… zorgen we voor de aanmaak van een aantal geuren binnen de woning die we meestal liever kwijt dan rijk zijn. Ook hiervoor kan een ventilatiesysteem een oplossing bieden.

Van Opstal Klimaat
Sint-Lenaartseweg 162 - 2990 Loenhout
Tel: +32 (0)3 667 67 60
Fax: +32 (0)3 667 67 59