Home > Ventilation

Verschillende ventilatiesystemen

De verschillende systemen worden onderverdeeld in:

 • natuurlijke toevoer
 • natuurlijke afvoer
 • mechanische toevoer
 • mechanische afvoer
 • combinatie van natuurlijk en mechanisch

Systeem A (natuurlijke toevoer & natuurlijke afvoer)

invoeraf

Bij dit systeem wordt de ventilatie voorzien door:

 • de natuurlijke warmtecirculatie van de lucht
 • de drukverschillen tussen binnen en buiten

Eén en ander via toevoeropeningen in het raam (raamroosters) en afvoeren via het dak.

Het grote voordeel van dit systeem is dat er een goede inductie ontstaat tussen de verse aanvoerlucht en de verontreinigde binnenlucht. Ook zijn er niet veel bijkomende benodigdheden nodig om dit systeem te realiseren.

De grote nadelen van dit systeem zijn dat men geen controle heeft over de hoeveelheid toegevoerde en afgevoerde lucht, en het implementeren van de luchtkanalen in de woning is door de “grote” diameters niet simpel. Men blijft ook steeds onderhevig aan de buitentemperatuur die zowel ’s zomers als ’s winters kan zorgen voor de respectievelijke opwarming of afkoeling van de verluchte ruimtes.

Systeem B (mechanische toevoer & natuurlijke afvoer)

invoeraf2

In tegenstelling tot systeem A wordt hier de verse buitenlucht mechanisch door middel van een ventilator naar binnen gestuurd (geen raamroosters meer nodig). De invloed van de omstandigheden buiten op onze vertrekken blijft echter niet controleerbaar.

Systeem C (natuurlijke toevoer & mechanische afvoer)

invoeraf3

Er is een natuurlijke verse luchttoevoer via regelbare toevoeropeningen (meestal via raamroosters).

De doorstroming van de lucht verloopt via roosters in binnenwanden of –deuren of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht in vochtige ruimten gebeurt mechanisch door middel van een ventilator. Eén enkele ventilator voert de vochtige vervuilde lucht uit de vochtige ruimten naar buiten af en zorgt voor een onderdruk in de woning die gecompenseerd wordt via de toevoer van verse buitenlucht in de droge ruimten (raamroosters).

Helaas gaat het afvoeren van de vochtige vervuilde lucht ook gepaard met energieverlies.De afgevoerde lucht wordt vervangen door buitenlucht die qua temperatuur in de zomer en in de winter sterk kan afwijken van de binnentemperatuur.

mvs10 mvs8

MVS-10

 • Uitgevoerd met EC gelijkstroommotor
 • Standaard perilex stekker
 • Optionele radiografische bediening
 • Optioneel vochtsensor (RH)
 • Laag geluidsniveau
 • 360 m³/h bij 200 Pa
 • 14 Instelmogelijkheden (dipswitches)

MVS-8, 8/14, 8/14T

 • Uitgevoerd met AC wisselstroommotor
 • Standaard perilex stekker
 • Optionele radiografische bediening
 • Optioneel vochtsensor (R)
 • Uitgevoerd met 3-standen

Systeem C+

Natuurlijkse basisventilatie

Vraaggestuurde werking

Toevoer van verse buitenlucht in de droge ruimtes (leefruimte, slaapkamer, ...)
Doorvoer van lucht in de woning via gang, trappenhal, deuren, ...
Afvoer van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasplaats, ...)

tabel
natuurlijkebasis2

Systeem C+ ECO

images-stories-website-Ventil-heatboxII-900x786

Systeem D (mechanische toevoer & mechanische afvoer)

invoeraf4

Zowel de verse luchttoevoer als de vochtige luchtafvoer verloopt via mechanische weg.

De doorstroming van de lucht verloopt via roosters in binnenwanden of –deuren of langs spleten onder de binnendeuren. Twee ventilatoren zorgen voor de gecontroleerde toe- en afvoer van de lucht en doen dit met een minimum aan warmteverlies. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt namelijk via een ingebouwde warmtewisselaar gerecupereerd en doorgegeven aan de verse toevoerlucht.

Optioneel kunnen deze toestellen ook uitgerust worden met een pollenfilter om de luchtkwaliteit nog te verhogen. De aanschaf van dergelijke systemen (warmte terugwin units) lijkt veel duurder maar hiervoor zijn geen raamroosters nodig. Dit systeem “verdient” door het kleine warmteverlies zichzelf op langere termijn “terug”. Een eenvoudig en goedkoop onderhoud aan het toestel en aan de filters zorgt voor een optimaal werkende installatie.

renovent

Warmteterugwinningseenheden

Systeem D type

Renovent Excellent

Van Opstal Klimaat
Sint-Lenaartseweg 162 - 2990 Loenhout
Tel: +32 (0)3 667 67 60
Fax: +32 (0)3 667 67 59