Home > Heating

Lucht/lucht warmtepompen en airconditioning

dameinstoel

AircoHeaters: Altijd de ideale temperatuur

Traditionele verwarmingssystemen halen hun energie volledig uit fossiele brandstoffen zoals gas en mazout. Een luchtwarmtepomp daarentegen onttrekt 70 tot 80 % van zijn energie uit de omgeving. Precies daarom gebruikt een AircoHeater veel minder primaire energie dan een klassiek gas- of mazoutketel.

Vergelijking

  • 40% minder dan een gewone stookolie- of gasketel
  • 30% minder dan een condensatieketel

heaterpijl

De AircoHeater is een lucht-luchtwarmtepomp die kan verwarmen en koelen. Dankzij een GENERAL invertersysteem wordt het vermogen continu bijgeregeld waardoor het elektriciteitsverbruik van de pomp met 50% vermindert.

airocinverter

AircoHeaters leveren een COP van 3,61 tot 4,46. COP is de Engelse afkorting van Coefficient of Performance, een term die de energiewinst aangeeft. COP is dus de verhouding tussen opgenomen energie en geleverde energie.

AircoHeaters verbruiken dus een minimum aan primaire energie, en ze stoten veel minder CO2 uit dan een gasketel of mazoutketel.

GENERAL biedt maar liefst 54 toestellen met het A-label, en is daarmee marktleider. Dit officiële label beoordeelt de energieprestaties van het volledige systeem, rekening houdend met alle componenten van het toestel. Dit in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen, waar men geen rekening houdt met de randapparatuur die de prestaties negatief beïnvloedt.

diagram-warmtepompluchtlucht

Van Opstal Klimaat
Sint-Lenaartseweg 162 - 2990 Loenhout
Tel: +32 (0)3 667 67 60
Fax: +32 (0)3 667 67 59